منبع تغذیه Rack- mount

منابع تغذیه ماژولار RET4515 و RET4512

تولیدی شرکت ریزموچ الکتریک منابع تغذیه Rack Mount هستند که توسط دو وردی با ولتاژ  ۲۲۰ VAC که میتواند خروجی دو UPS باشد تغذیه میشوند، هر دستگاه دارای ۹ خروجی ۱۲ یا ۱۵ ولت مستقیم به ظرفیت ۲ آمپر و جمعا ۱۸ آمپر میباشد، این سیستم مجهز به یک کوپلینگ ولتاژ AC است که امکان تداخل فاز و نول و یا وصل آسنکرون را روی UPS ولتاژ AC دستگاه ازمیان میبرد و اختلاف زاویه فاز را برای دو ورودی نیز جبران می­کند و از قطع لحظه­ای خروجی­ها در شرایط قطع و وصل هریک UPSها یا ورودی­ها جلوگیری می­نماید و از این نظر یک منبع تغذیه Redundant بدون وقفه است که برای سیستم­های حساس و بسیار مهم کاربرد اساسی دارد.