شرکت ریزموج الکتریک طوس به عنوان یک شرکت دانش بنیان، برای محصولات خود تاییدیه و تایپ تست را از آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت پژوهشگاه نیرو دریافت کرده است.

برای دریافت تایپ تست دستگاه آلارم لینک را مشاهده نمایید

https://drive.google.com/file/d/1RoqujCjs_XUqkGaOj5OOhVwbfnMQw7Hl/view?usp=sharing

مشاهده تایپ تست تست سویچ

https://drive.google.com/file/d/1xaBWZaj9m8G5i5s8wgTuWnl4yrZdyv-h/view?usp=sharing