جبران کننده مولفه صفر در رله های دیستانس

مقدمه: قبل از ورود به بحث جبران کننده مؤلفه صفر در رله دیستانس لازم است با مفهوم Over Reach / Under Reach شدن رله دیستانس بطور مختصر آشنا شویم تا ارزش جبران کننده مؤبفه صفر آشکار شود. Over/Under Reach : زمانی که خطایی روی سیستم رخ میدهد هر عاملی که…