دفتر مرکزی :مشهد -فلسطین 7 پلاک 44

شرکت:میدان حافظ روبروی خلج 1 مرکز رشد  پژوهشگاه نیرو

09963699694    
تست بلاک
تست بلاک
تست بلاک وسیله ای است که برای تست تجهیزات حفاظتی در پست های انتقال و فوق توزیع بکار میرود

تست بلاک وسیله ای است که برای تست تجهیزات حفاظتی در پست های انتقال و فوق توزیع بکار میرود،این وسیله زمانی که در وضعیت تست قرار گیردارتباط کلیه سیگنال های کنترلی و مذاکرات جریانی ولتاژ ی را از رله حفاظتی جدا می کند دموکرات ج یعنی سمت ترانس های جریان را اتصال کوتاه می کند،تست بلاک ها دارای مکانیزم PLUGINهستند وبا جازدن PLUGیا تست هندل به داخل تست بلاک عمل اتصال کوتاه کردن ثانویه ترانس های جریان وجود سازی مدارات کنترلی روی است هندل صورت می گیرد


تاریخ : 1402/10/10

برای کسب اطلاعات بیشتر واطلاع از قیمت بروز دستگاه ها لطفا با شرکت تماس حاصل نمائید


استعلام قیمت بروز /خرید
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید

آمارگیر وبلاگ