دفتر مرکزی :مشهد -فلسطین 7 پلاک 44

شرکت:میدان حافظ روبروی خلج 1 مرکز رشد  پژوهشگاه نیرو

09963699694    
 تست بلاک های سوئیچی شرکت ریزموج الکتریک طوس سریTSBTB
 تست بلاک های سوئیچی شرکت ریزموج الکتریک طوس سریTSBTB
تست بلاک های سوییچی از مکانیزم بسیار مطمئن سوییچ گردان برای قرار دادن مدارات حفاظتی در حالت تست و سرویس استفاده می کنند

TSBTB MEANS

Test Swicth Better than Test Block

 


تست بلاک های سوئیچی شرکت ریزموج الکتریک طوس سریTSBTB

 

 

تست بلاک های سوییچی از مکانیزم بسیار مطمئن سوییچ گردان برای قرار دادن مدارات حفاظتی در حالت تست و سرویس استفاده می کنند که بعلت Overlap شدن کنتاکت ها در طول حرکت از سرویس به تست وبرعکس ونیز وجود نیروی فنری قوی بعنوان پیش برنده این حرکت بعکس تست بلاک های pluginبه هیچ عنوان امکان ایجاد قطعی در ثانویه ترانس های جریان بوجود نمی اید،تست بلاک های سوئیچی شرکت ریز موج الکتریک طوس سریTSBTB بطور کاملا مطمئن مشکل باز شدن ثانویه ترانس های جریان را حل کرده وبه کار بر برای تست تجهیزات حفاظتی بصورت برقدار از این نظر اطمینان خاطر می دهد،براین مبنی تست سالیانه تجهیزات حفاظتی مثل ترانس هاوخطوط پربار و یا پراهمیت از دید شبکه انتقال میتواند با خاطر آسوده از ایجاد مشکل روی ترانس های جریان ویا صدور فرمان تریپ ناخواسته بصورت برقدار طبق برنامه تعمیر و نگهداری سالیانه انجام شود سری تست بلاک های سوییچی شرکت ریزموج الکتریک طوس سری TSBTB در دو سایز 4uمناسب برای کاربرد در کناررله های زیمنس وABB ودر سایز 3Uبرای رله های اشنایدروسایر رله های مشابه تولید میشود

 

TSBTB ,Means

 Test Switch Better than Test Block

تاریخ : 1402/10/30
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید

آمارگیر وبلاگ