(Digital Directional and Non-directional Over Current Relays (Modeling and Performance Analysis

چکیده: این مقاله به بیان طراحی یک رله جریان زیاد دیجیتال جهت دار (در دو حالت Forward و Back ward) و مدلسازی عملکرد آن توسط سیمولینک در نرم افزار Matlab می­پردازد. رله­ های جریان زیاد دیجیتال نسبت به رله­ های الکترومکانیکی مزیت­های زیادی دارند. سرعت و عملکرد قابل اطمینان این…