نمایشگاه برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

بازدید دکتر رجبی مشهدی معاونت محترم برنامه ریزی توانیروجناب آقای مهندس ریاحی مدیرعامل محترم برق منطقه ای خراسان به همراه آقای مهندس سوئیزی معاونت محترم بهره برداری برق منطقه ای خراسان از غرفه شرکت ریزموج الکتریک طوس در نمایشگاه صنعت برق در نمایشگاه بین المللی مشهد، در عکس آقای مهندس ریاحی…

برگزاری همایش تهران

در راستاي تحقق شعار سال يعني” حمايت از كالاي ايراني” ، سمینار معرفی  سازمان نظام مهندسی حفاظت، اتوماسیون و کنترل و محصولات شرکت های عضو حقوقی سازمان، سوم ارديبهشت ماه ۹۷ ، از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۳ ، در محل شرکت برق منطقه ای تهران برگزار شد به گزارش پايگاه…