منابع همیشگی خطا در اندازه گیری رله دیستانس

مقاومت خطا به همراه تغذیه از دوسو، تاثیر میزان قدرت انتقال یافته و نوسان قدرت، خطوط موازی و جریان‏های گذرای خطا بخشی از عواملی هستند که در اندازه گیری امپدانس خطا به وسیله رله دیستانس خطا ایجاد میکنند. امپدانس دیده شده بوسیله رله امپدانس اندازه گیری شده بوسیله رله دیستانس…

جبران کننده مولفه صفر در رله های دیستانس

مقدمه: قبل از ورود به بحث جبران کننده مؤلفه صفر در رله دیستانس لازم است با مفهوم Over Reach / Under Reach شدن رله دیستانس بطور مختصر آشنا شویم تا ارزش جبران کننده مؤبفه صفر آشکار شود. Over/Under Reach : زمانی که خطایی روی سیستم رخ میدهد هر عاملی که…

معرفی سیستم حفاظت گسترده Wide Area Network Protection System

  چکیده: افزایش تقاضای الکتریکی و نیاز به بهره برداری در شرایط بهینه و اقتصادی و محدودیتهای گسترش سیستم اثر قابل توجهی روی قابلیت اطمینان سیستم داشته است و بخاطر این نیازها از سیستم قدرت در نزدیکی محدوده های پایداری بهره برداری میشود .زمانی که سیستم در شرایط مرزی کار…