جبران کننده امپدانس متقابل خطوط موازی در رله های حفاظتی خطوط انتقال (Mutual Compensation)

در سیستم های قدرت توسعه یافته، خطوط انتقال بزرگ مورد نیاز هستند که این امر در نقاط با تراکم جمعیت زیاد محدودیت هایی را برای انتخاب مسیر درست خطوط انتقال بوجود میاورد بگونه ای که در پاره ای موارد ،این امر انتقال چند خط از روی یک برج را ناگزیر میسازد، لیکن این مسئله خود مشکل کوپلینگ متقابل بین خطوط و اثر گزاری آن روی سیستم حفاظت خط را بوجود می آورد.
بعنوان مثال کوپلینگ متقابل بین خطوط میتواند در اندازه گیری امپدانس خطا توسط رله های دیستانس که در اکثر موارد برای حفاظت خطوط بکار میروند اثر بگذارد، تزریق جریان مولفه صفر از خط موازی به رله دیستانس خط حفاظت شده روشی است که برای اصلاح اثر متقابل خطوط مورد استفاده قرار میگیرد و این مقاله چگونگی اجرای این روش جبران سازی را توضیح میدهد.

  1. بخش اول: جبران کننده امپدانس متقابل خطوط موازی در رله های حفاظتی خطوط انتقال 

۱-۲- (Reach) حد دید رله های دیستانس زمین بدون وجود خط موازی.

۱-۳- Reach   رله دیستانس زمین در شبکه­ هایی با یک یا دو خط موازی.

۱-۴- چالش های مرتبط با جریان جبران کننده امپدانس متقابل

۱-۵- مثال کاربردی

  1. بخش دوم: امپدانس متقابل و تاثیر آن روی رله دیستانس در شرایط مختلف خطوط موازی 

۲-۱- شرح چگونگی اصلاح اثر متقابل خطوط موازی.

۲-۱-۱- خطوط موازی با مؤلفه­ های متقارن مثبت، منفی و صفر مشترک

۲-۲- تاثیر عمومی اثر متقابل

۲-۳- محاسبه خطای اندازه­ گیری فاصله حافظت شده  در یک خط موازی که خطای زمین در آن رخ داده است 

۲-۳-۲- نتایج

۲-۴- جبران ساز خط موازی

۲-۵- بالانس جریان زمین

۲-۶- مثالهای محاسباتی

۲-۶-۱- خط انتقال با مدار دوبل در سیستم زمین شده.

۲-۶-۲- روش کلی

۲-۶-۳- تنظیم زونهای دیستانس برای اتصال کوتاه های phase-to-phase

۲-۶-۴- حد زون در زمان رخداد خطاهای اتصال زمین

۲-۶-۵- تنظیم عملکرد رله بدون جبران کننده خط موازی

۲-۶-۶- تنظیم زون Over Reach شده

۲-۶-۷- حد زون بک آپ زون برای خطاهای زمین

۲-۶-۸- اندازه­ گیری دیستانس بدون جبرانساز خط موازی

۲-۶-۹- اندازه ­گیری دیستانس با جبرانساز خط موازی

۲-۶-۱۰- خلاصه.

 

در صورت تمایل برای دریافت لینک مقالات با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *