برگزاری همایش تهران

در راستاي تحقق شعار سال يعني” حمايت از كالاي ايراني” ، سمینار معرفی  سازمان نظام مهندسی حفاظت، اتوماسیون و کنترل و محصولات شرکت های عضو حقوقی سازمان، سوم ارديبهشت ماه ۹۷ ، از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۳ ، در محل شرکت برق منطقه ای تهران برگزار شد به گزارش پايگاه…