برای مشاهده سوابق تست های کارخانه ای محصول می توانید  با استفاده از سریال روی دستگاه( به عنوان یوزر نیم و  پسورد  )  به اطلاعات مربوطه دست پیدا کنید  .

جهت ورود به سامانه کلیک نمائید