رله های دیستانس

 رله های دیستانس استاتیکی

• رله های دیستانس استاتیکی از نظر ساختار عملکرد به دو صورت طراحی میشوند

الف)رله های Switched

ب)رله های Non Switched

وجه تمایز رله های Non Switched , Switched :

در رله های دیستانس Switched بخش اندازه گیری رله﴿زون های حفاظتی﴾ بطور معمول مقادیر جریان و ولتاژ سیستم را Sense  نمیکند بلکه آن بخش از رله که دائمآ مقادیر جریان و ولتاژ شبکه را اندازه گیری میکند واحد استارتر رله است،زمانی که استارتر رله بسته به نوع استارتر خطائی را تشخیص بدهد، عملکرده و مطابق طراحی انجام شده برای رله مقادیر ولتاژ و جریان را به واحد های اندازه گیری رله Switch  میکند اما در رله های Non Switched  واحد های اندازه گیری رله (زون های حفاظتی) همواره مقادیر ولتاژ و جریان را اندازه گیری میکنند و با بروز خطا نسبت به تشخیص آن و صدور فرامین لازم اقدام می کنند.

الف)رله های Switched

اصولا رله های دیستانس تجهیزات حفاظتی Selective  برای حفاظت شبکه هستند که امپدانس مسیر خطا را اندازه گیری میکنند و از آن برای تعیین فاصله محل خطا تا نقطه رله گذاری شده استفاده می کنند

در این رله ها خطاهایی که روی شبکه رخ میدهند بوسیله استارتر ها تشخیص داده میشوند،استارتر ها بر اساس نوع خطا عمل سویچ کردن مقادیر اندازه گیری را انتخاب میکنند این انتخاب شامل مقادیر جریان ها و ولتاژ های ناشی از خطا هستند که به سیستم اندازه گیری رله switch  می شوند،استارترها علاوه بر سویچ کردن مقادیر ولتاژ و جریان Time Stage  های رله را نیز استارت میکنند.همچنین علاوه بر انتخاب ولتاژ های ناشی از خطا، ولتاژ هایی را که تحت تاثیر خطا قرار نگرفته اند را نیز روی سیستم اندازه گیری switch می کنند ﴿زون های حفاظتی﴾ زیرا سیستم اندازه گیری ممکن است به این ولتاژ ها نیز نیاز داشته و از آنها برای تعین جهت خطا در همه حالات استفاده نماید.

فهرست مطالب این مقاله:

۱٫بخش اول: رله های دیستانس

۱-۱- رله های دیستانس استاتیکی

۱-۲- شرح مراحل عملکرد ۸ گانه بلوک دیاگرام رله های دیستانس نوع سویچ

۱-۳- استارترهای رلههای دیستانس سویچ

۱-۳-۱- استارتر جریانی

۱-۳-۲- استارترهای امپدانس کم.

۱-۴- انتخاب کمیت اندازهگیری

۱-۴-۱- سوئیچینگ انتخابی

۱-۵- جبران کننده جریان باقی مانده (Residual Curren tCompensation)

۱-۶- سیستم اندازهگیری

۱-۶-۱- شرح عمومی سیستم های اندازه گیری رله­های دیستانس.

۱-۶-۲- المان اندازهگیری راکتانس

۱-۶-۳- المان اندازهگیری مقاومت 

۱-۶-۴- المان اندازهگیری جهت  Directional measurement element

۱-۶-۵ المان  اندازهگیری زاویه فاز

 

در صورت تمایل برای دریافت لینک مقالات با ما تماس بگیرید. 

4 thoughts on “رله های دیستانس

 1. Hello everyone!
  Last year I got a job so I had to use paper help service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything 🙂

  Well, I spent a lot of days looking for a safe and inexpensive service with high-quality writers. And finally I found it!

  One of the best essay writing service to write my essay

  It was so easy! I paid and received my paper on time.
  And my teacher liked it 🙂

  So am I! And for now they offered me some private 10% discount!

  I gave it to my friends on campus and want to share it with you. 🙂

  Catch https://essayerudite.com/order-form/?coupon=BESTESSAYHELP10&aid=436 and feel free to use the service.

  Good luck!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *